SPBT SMKBBB

Menu
 1. Penubuhan
 2. Falsafah
 3. Visi
 4. Misi
 5. Piagam
 6. Moto
 7. Pengurusan SPBT
 8. Polisi
 9. Carta Aliran Pinjaman
 10. Pengurusan Bilik BOSS

Penubuhan Bilik Operasi BOSS
 • Mula beroperasi pada tahun 1984. Guru SPBT pada masa itu adalah Puan Sarni bte Judi.
 • Bilik SPBT terletak di Blok Applet.
 • Enrolmen murid pada masa itu adalah seramai 500 orang. Kesemua murid yang terdiri daripada pelajar-pelajar Melayu layak menerima pinjaman buku SPBT.
 • Bilik Boss SMKBBB telah ditubuhkan oleh Tn. Hj Zubir bin Sahil selaku Pengetua.

Falsafah SPBT
Ke arah mewujudkan sebuah bilik SPBT yang kondusif, pengurusan SPBT yang cemerlang dan murid yang gemilang dalam semua aspek.  Usaha ini bertujuan  untuk melahirkan insan yang berilmu, berketerampilan dan mempunyai daya juang yang tinggi untuk mencapai wawasan Negara

VISI SPBT
Melahirkan murid yang menghargai buku dan menjadikan buku teman setia

MISI SPBT
Mendidik murid yang cintakan ilmu.
Mewujudkan guru dan murid yang beriltizam

Piagam SPBT
MOTO SPBT
Pengurusan SPBT

Carta Organisasi Pengurusan SPBT SMK BBB 2011
Polisi Pinjaman Buku Teks
Polisi Skim Pinjaman Buku Teks telah di gubal, dan pada 7 September 2007,Y.A.B Perdana Menteri Malaysia dalam pembentangan Belanjawan 2008 telah mengumumkan perluasan pemberian buku teks kepada semua murid warganegara Malaysia tanpa mengambil kira pendapatan isi rumah dan bilangan anak yang layak di semua sekolah , sekolah bantuan kerajaan dan SMAR berkuatkuasa mulai 1 Januari 2008.

Carta Aliran Pinjaman Buku TeksPengurusan Bilik BOSS