10.20.2011

PEMULANGAN BUKU TEKS TINGKATAN 4

                     Tarikh                                                          Kelas

31 Oktober 2011                                                           4 Bakti
Isnin                                                                               (8.00 - 9.00 pg)
                                                                                      (11.00  - 12.30 pg)

1  November 2011                                                        4 Cekal
(Selasa)                                                                         (8.00 - 11.30 pg)
                                                                                      (murid yang mengambil ERT boleh        
                                                                                       memulangkan buku selepas peperiksaan)

2 November 2011                                                         4 Damai (8.00 - 9.00 pg)
(Rabu)                                                                           4 Jujur   ( 9.15 - 10.15 pg)
                                                                                      4 Amanah ( 11.00 - 10.25 pg)

3 November 2011                                                         4 Aman (8.00 - 9.00 pg)
Khamis                                                                          4 Nurani ( 9.15 - 10.25 pg)

9 November 2011                                                         4 Murni     ( 8.00 - 9.00 pg)
Rabu                                                                              4 Harmoni  ( 9.15 - 10.25 pg)


Untuk memastikan proses pemulangan buku teks SPBT berjalan lancar, adalah diharapkan agar guru-guru kelas Tingkatan 4 dapat merujuk kepada Carta Alir Pemulangan Buku Teks Akhir Tahun yang telah diserahkan kepada guru tingkatan.

Kerjasama dari semua pihak amat dihargai.


No comments:

Post a Comment

Sila nyatakan nama anda!!